26-04-2024

HVO diesel voor duurzaam wegvervoer [HVO Handboek 2024]

In de beweeglijke wereld van het wegvervoer is de noodzaak voor duurzame brandstoffen nog nooit zo sterk geweest. HVO diesel biedt een revolutionair alternatief voor bedrijven die goederen of materieel vervoeren over de weg. In dit gedetailleerde artikel duiken we in de potentie van HVO als de 'korte termijn-verduurzamer' van het vervoer op de weg.

 

Wat is HVO diesel?

HVO is een biobrandstof die wordt gebruikt in de transportindustrie als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. HVO diesel is dus een duurzaam alternatief voor fossiele diesel en wordt gezien als enige direct beschikbare oplossing om de emissies van het zware wegtransport te verlagen.

 

HVO staat voor hydrotreated vegetable oil, wat in het Nederlands 'gehydrogeneerde plantaardige olie' betekent. Het is een geavanceerde biobrandstof die wordt vervaardigd via een proces genaamd hydrotreatment. Dit proces omvat de behandeling van plantaardige oliën met waterstof onder hoge druk en temperatuur, wat resulteert in een zuivere, hoogwaardige brandstof.

 

En nu we de technische beschrijving hebben gehad, kunnen we overgaan op waar HVO bij GoodFuels voor staat: de snelste en meest toegankelijke manier om transportemissies te reduceren, zowel voor het zwaar wegverkeer als voor de kust- en binnenvaart. Kortom, ben je actief in goederen- of personenvervoer, dan is HVO waarschijnlijk het best beschikbare middel om impact te maken op het gebied van emissiereductie. 

 

HVO-Fuel-for-Sustainable-Road-Transport---GoodFuels

HVO diesel leent zich er uitstekend voor om in bestaande dieselmotoren te worden gebruikt. Zowel de uitstoot van deze shovel als de vrachtwagen die 'm vervoert gaat met tot wel 80-90% omlaag als ze op HVO rijden. 

 

Wat is HVO100?

Het cijfer '100' in de naam benadrukt dat het om 100% HVO gaat, dus niet niet vermengd met fossiele brandstoffen. HVO100 wordt ook weleens 'blauwe diesel' genoemd. Als je rijdt op HVO100 dan stoot je 80-90% minder CO2 uit, berekend over de gehele levenscyclus van de brandstof. Met het oog op emissiereductie is rijden op HVO100 dus de meest effectieve vorm van rijden op HVO. Maar er zijn ook tussenvormen te krijgen, zoals HVO30, voor als je bijvoorbeeld met een lager percentage wilt beginnen en langzaam het 'duurzame deel' van je brandstof wilt opschalen. 

 

Hoe draagt HVO100 bij aan het verlagen van CO2-uitstoot?

HVO100 speelt een cruciale rol in het verminderen van CO2-uitstoot door gebruik te maken van duurzame grondstoffen zoals plantaardige oliën en dierlijke vetten, die tijdens hun groeifase CO2 opnemen, wat de netto-uitstoot van de brandstof verlaagt.

 

 

GoodFuels illustration - Waste frying oil - GoodFuels

 

Het efficiënte hydrobehandelingsproductieproces, dat verder geoptimaliseerd kan worden door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, draagt bij aan een lagere CO2-voetafdruk. De brandstof zorgt voor een schonere verbranding met een hoge cetaangetal, wat resulteert in minder uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen vergeleken met conventionele diesel. Dit, samen met studies die wijzen op een vermindering van de levenscyclus CO2-uitstoot met 80-90%, en de mogelijkheid om HVO100 direct te gebruiken in bestaande dieselinfrastructuur zonder aanpassingen, maakt het een effectieve strategie voor het verminderen van de milieu-impact van transport en industrie.

 

Duurzame productie van HVO diesel

Een van de belangrijkste kenmerken van HVO is dat het afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals plantaardige oliën. Deze oliën kunnen worden gewonnen uit gewassen zoals koolzaad, soja, palm en andere plantaardige bronnen. Het gebruik van plantaardige oliën als grondstof voor HVO draagt bij aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en draagt zo bij aan een duurzamere toekomst.

Is HVO diesel duurzaam?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we kijken naar de volledige levenscyclus van de brandstof. HVO wordt voornamelijk geproduceerd uit plantaardige oliën en vetten en is een biobrandstof met een lagere CO2-voetafdruk in vergelijking met traditionele fossiele brandstoffen. Maar hoewel HVO is afgeleid van hernieuwbare grondstoffen, maakt dit feit alleen het volgens ons nog geen duurzame brandstof. De belangrijkste onderscheidende factor is of de gebruikte grondstof hier speciaal voor is geteeld of dat de gronstof van afval- of reststromen afkomstig is. Dit is overigens ook wat wij zien als het verschil tussen reguliere biobrandstof en duurzame biobrandstof.

 

Doelgericht geteelde grondstoffen

Grondstoffen die doelgericht geteeld zijn om biobrandstof van te maken, lopen het risico te concurreren met een andere toepassing, zoals menselijke of dierlijke voeding. Verandering in landgebruik is ook een algemeen bekend nadelig effect van speciaal geteelde grondstoffen.

 

GoodFuels illustration - Organic waste container - GoodFuels

 

Grondstoffen uit afval- en reststromen

Waar het voor doelgericht geteelde grondstoffen nodig is om bepaalde gewassen te kweken en daar land en arbeid voor beschikbaar te stellen, maakt HVO op afvalbasis gebruik van afvalstromen uit andere industrieën, wat anders als afval zou worden verbrand. Het gebruik van deze stromen draagt is een meer circulaire en daarmee duurzamere aanpak. Daarom wordt het over het algemeen als duurzamer gezien om alleen afval- en reststromen te gebruiken als grondstoffen voor biobrandstof.

 

Hoe duurzaam is GoodFuels HVO?

Het volledige portfolio van GoodFuels-producten voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria. Uiteraard is dit ook het geval voor GoodFuels HVO. Alle HVO die GoodFuels aanbiedt, is 100% op afval gebaseerd en wordt geproduceerd met behulp van grondstoffen afkomstig van verschillende afval- en restbronnen, zoals gebruikte bakolie, dierlijke vetten of andere bijproducten van voedsel- en landbouwprocessen.

 

Meer informatie over duurzaamheid in de (bio)brandstofketen vind je onder onze duurzaamheidsbeloften.

Untitled design (1)-1

De rol van HVO diesel bij emissiereductie van wegvervoer

 

1. HVO reduceert CO2-uitstoot

Door te kiezen voor HVO kun je als bedrijf niet alleen bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook profiteren van de economische voordelen van een kosteneffectieve en prestatie-efficiënte optie voor een milieuvriendelijke brandstof om hun activiteiten op de weg te decarboniseren.

 

2. Compatibel met bestaande motoren

HVO is speciaal ontworpen om compatibel te zijn met bestaande dieselmotoren, waardoor het een naadloze en praktische keuze is voor integratie in wegtransportvloten. Het gebruiksgemak zorgt ervoor dat bedrijven kunnen overstappen op HVO zonder dat er aanzienlijke aanpassingen aan hun huidige infrastructuur of voertuigen nodig zijn.

 

3. Technologische vooruitgang

Over technologie gesproken: voortdurend onderzoek en ontwikkeling op het gebied van productietechnieken voor biobrandstoffen, zoals geavanceerde biobrandstoffen afgeleid van non-foodbronnen of algen, houden belofte in voor een verdere vermindering van de uitstoot en een verhoging van de efficiëntie. Biobased onderzoek is een wereldwijd actieve beweging, geleid door de beste universiteiten, onderzoeksinstituten en organisaties ter wereld die allemaal de energietransitie vooruit helpen. Als GoodFuels hebben we bijgedragen aan veel langlopende innovatieprojecten en zijn we tot op de dag van vandaag nog steeds betrokken bij een aantal daarvan. Het is geweldig om voorbeelden te zien van mondiale samenwerking als deze om een van de grootste uitdagingen van onze samenleving tot nu toe op te lossen: de overgang naar een netto-nuleconomie.

 

4. Energiezekerheid

Als je met een nieuwe brandstofsoort werkt, wil je als organisatie relatief zeker weten dat je dit de komende tijd kunt blijven doen. Zowel vanuit operationeel oogpunt, omdat elke belemmering in een operationeel proces grote gevolgen kan hebben voor de manier waarop je bedrijf functioneert, en vanuit financieel oogpunt, omdat je financiële afdeling te allen tijde een duidelijk beeld moet hebben van aanstaande kosten. En, last but not least, vanuit het oogpunt van emissiereductie, aangezien controle over je CO2-voetafdruk als bedrijf belangrijk is voor bijvoorbeeld CO2-rapportage en de duurzaamheidsbeloften die je maakt aan klanten.

Omdat HVO-brandstof in eigen land kan worden geproduceerd uit lokaal beschikbare bronnen, kan het de energiezekerheid vergroten door de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen. Dit maakt landen, en de bedrijven die daarin actief zijn, die brandstof nodig hebben, minder kwetsbaar voor verstoringen van het aanbod en prijsschommelingen op de mondiale oliemarkt.

 

5. Door en door getest

Sinds 2015 is GoodFuels actief in het decarboniseren van de wegtransportsector door samen te werken met toonaangevende klanten uit een grote verscheidenheid aan industrieën. Van openbaarvervoerbedrijven tot lokale overheden, infrastructuuraannemers en OEM's: we bouwen al bijna tien jaar gebruiksscenario's voor biobrandstoffen. En we zijn niet de enigen! Van een opwindende nieuwe technologie aan het begin van deze eeuw tot een veelgebruikt alternatief voor fossiele brandstoffen, HVO is sindsdien door de transportsector overgenomen en omarmd als de snelste en gemakkelijkste decarbonisatie die er is. En ook nog eens de meest duurzame, mits je kiest voor HVO-brandstof gemaakt uit afval- en reststromen zoals GoodFuels HVO.

6. Emissiereductie in de gesloten cyclus

Hoewel er bij het verbanden van biobrandstoffen zoals HVO CO2 vrijkomt, nemen de organische materialen die als grondstof worden gebruikt die CO2 op tijdens hun groei. Hoewel dit principe hetzelfde is voor fossiele brandstoffen, is het grote verschil dat de CO2 in biobrandstoffen daarvoor ook al in de atmosfeer zat – in plaats van ergens in de grond. Dit wordt een gesloten CO2-cyclus genoemd, wat betekent dat er bij rijden op biobrandstoffen geen extra CO2 vrijkomt in de atmosfeer. En de exacte reden waarom de netto-uitstoot van biobrandstoffen lager is vergeleken met fossiele brandstoffen.

Conclusie

HVO diesel biedt een veelbelovend perspectief voor het verduurzamen van het (zwaar) wegtransport. Met zijn vermogen om de CO2-uitstoot te verminderen, compatibiliteit met bestaande motoren en positieve impact op de luchtkwaliteit, is HVO een aantrekkelijke keuze voor bedrijven die streven naar duurzamere praktijken. Door de toenemende beschikbaarheid en ondersteuning van overheden, wordt HVO diesel steedseen steeds aantrekkelijkere optie voor de toekomst van het wegtransport.

 

Wil je meer weten over HVO diesel en hoe het jouw bedrijf kan helpen bij het verkleinen van jullie voetafdruk? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek de voordelen van HVO voor jouw transportactiviteiten. Samen bouwen we aan een betere wereld, en een schonere en duurzamere toekomst voor het wegtransport.

4 Redenen om nu over te stappen op GoodFuels HVO

1. Direct toepasbaar

Er zijn geen aanpassingen nodig aan jouw voertuigen of tankvoorzieningen.

GoodFuels HVO20 kan gebruikt worden voor iedere motor waarvoor de EN590-goedkuring geldt. Hogere blends van GoodFuels HVO20 voldoen aan de EN15940-goedkeuring die inmiddels door veel motorenbouwers is overgenomen.

 

2. Tot wel 90% CO2-reductie

GoodFuels HVO realiseert tot 90% CO2-reductie van Well to Wheel en 100% CO2-redcuctie van Tank to Wheel. Daarnaast geeft het een substantiële reductie van NOx, fijnstof (PM) en zwavel.


3. Technisch sterke eigenschappen

Doordat GoodFuels HVO niet hygroscopisch is, trekt het geen water aan en is het minder gevoelig voor bacteriegroei.

Daarom is het product automatisch geschikt voor langdurige opslag. Verder is GoodFuels HVO winterbestendig (tot -20 graden Celcius) en is het geur- en reukloos. 

 

4. Vergroot je concurrentiepositie

Met GoodFuels HVO heb je grote impact op je scope 1 en 3 uitstoot als bedrijf. Je kunt je hierdoor bijvoorbeeld certificeren voor Lean and Green, of beter scoren in BigMile.

 Start vandaag

Versnel je CO2-reductie ambities door vandaag te kiezen voor HVO diesel.

 

Wil je meer CO2-uitstoot reduceren dan jouw bedrijf zelf kan realiseren, wil je internationale kilometers verduurzamen of het vervoer dat je uitbesteedt? Ook daar kunnen we mee helpen.

 

Neem vandaag contact op en samen maken we een plan op maat, dat naadloos past op de situatie en reductieambities van jouw bedrijf. 

Voordelen-biobrandstof-voor-wegvervoer---GoodFuels-1500x750
FAQs

1. Wat zijn de voordelen van HVO-brandstof voor mijn vrachtwagens/mijn bedrijf?

  • U hoeft niet te investeren in uw vrachtwagens/vloot. U kunt GoodFuels HVO direct in uw vrachtwagens gebruiken.
  • U hoeft niet te investeren in laadstations of andere apparatuur.
  • Onmiddellijke implementatie van de CO2-impact.

2. Wat zijn de nadelen van HVO-brandstof voor mijn vrachtwagens/mijn bedrijf?

  •  Als HVO wordt geproduceerd uit palmolie (wat bij GoodFuels HVO niet het geval is), kan het bijdragen aan ontbossing.
  • HVO-brandstof is over het algemeen nog wat duurder dan traditionele diesel, al lijkt het prijsverschil wel kleiner te worden.

     

3. Kan ik diesel in mijn vrachtwagens rechtstreeks vervangen door GoodFuels HVO?

GoodFuels HVO20 kan worden gebruikt in elke dieselmotor waarvoor EN590-goedkeuring is verleend, waardoor er geen aanpassingen aan uw wagenpark nodig zijn. GoodFuels HVO100 voldoet aan de EN15940-norm, die door veel motorfabrikanten is overgenomen.

4. Welke soorten HVO-brandstof zijn beschikbaar?

GoodFuels HVO is verkrijgbaar in verschillende mengsels. GoodFuels HVO20 bestaat uit 20% GoodFuels HVO en 80% diesel. De reducties zijn afhankelijk van de blend.

 5. Hoe kan ik GoodFuels HVO gebruiken om aantrekkelijker te zijn voor mijn klanten?

Verklein uw CO2-voetafdruk en vergroot daarmee uw marktkansen! Met GoodFuels HVO heeft u grote impact op uw scope 1 en 3, kunt u zich certificeren voor Lean and Green of beter presteren in BigMile.

6. Waar kan ik HVO-brandstof kopen?

Veel bedrijven die gespecialiseerd zijn in hernieuwbare brandstoffen (zoals GoodFuels) bieden HVO aan als onderdeel van hun productassortiment. Deze leveranciers bedienen zowel commerciële als, in sommige gevallen, particuliere klanten. Het is een goed idee om leveranciers van hernieuwbare brandstoffen in uw omgeving te zoeken die HVO kunnen leveren.

6. Waarom GoodFuels HVO?

GoodFuels gebruikt alleen goedgekeurde en gecertificeerde afval- en reststromen. Onze biobrandstoffen voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen en worden bovendien beoordeeld door ons onafhankelijke Duurzaamheidsbestuur. Dit zorgt ervoor dat u door het gebruik van onze producten daadwerkelijk bijdraagt ​​aan een betere en duurzamere wereld.